quynhhien

Вышивка крестомАвторыquynhhien
quynhhien
Имя не указано, место не указано
На сайте с 26 Июн 2016

Схемы вышивки: 240
Галерея работ: 2
Процессы: 3
Вопросы: нет
Темы форума: нет

Отправить сообщение

Этот автор в избранном у Марича, edvi.

Схемы вышивки

Схема вышивки «Quỳnh»

Quỳnh
Размер: 262x351 крест
Нити: DMC (ДМС), 85 цветов
Комментарии: нет
Теги: noell
Схема вышивки «Quynh»

Quynh
Размер: 400x285 крестов
Нити: DMC (ДМС), 98 цветов
Комментарии: 3
Теги: thiên nga
Схема вышивки «Quynh»

Quynh
Размер: 250x297 крестов
Нити: DMC (ДМС), 75 цветов
Комментарии: нет
Теги: maria
Схема вышивки «Quynh»

Quynh
Размер: 280x345 крестов
Нити: DMC (ДМС), 85 цветов
Комментарии: нет
Теги: cecillia
Схема вышивки «Quynh»

Quynh
Размер: 261x400 крестов
Нити: DMC (ДМС), 60 цветов
Комментарии: нет
Теги: thanh gia
Схемы вышивки

Избранные схемы вышивки

У автора нет избранных схем

Теги автора

bình hoa, chim, công, fatima, , giang sinh, giesu, hoa, hoa hồng, maria, mèo, mùa thu, nho, phật, phong cảnh, sắc tím, thánh gia, thiên nga, tiệc ly, tĩnh vật

Галерея работ

Работа «Quynh»

Quynh
Комментарии: 3
Работа «Quỳnh»

Quỳnh
Комментарии: 1
Галерея работ

Избранные работы

У автора нет избранных работ

Вышивка в процессе

Процесс «Giai đoạn 4»
Giai đoạn 4
Этапы: 1
Процесс «Tĩnh vật»
Tĩnh vật
Этапы: 4
Процесс «Quynh»
Quynh
Этапы: 1
Вышивка в процессе

Избранные процессы

У автора нет избранных процессов

Вопросы и ответы

У автора нет вопросов

Избранные вопросы

У автора нет избранных вопросов

Темы форума

У автора нет тем форума

Избранные темы

У автора нет избранных тем

Избранные авторы

У автора нет избранных авторов