Добавить новый процесс

Процесс вышивки «Matka Boska Fatimska-komunia»

Koteczek poszedł do konta. Komunia teraz się szyje sztuk dwie. W tym samym czasie z jednego domu idzie dwoje dzieci do komuni. Aby nie było awantury muszą być jednakowe.

Этап 1 Этап 1
1 ноя 2020 в 18:57.
Страницы: 1